Testamente

Bestäm vem som ska ärva vad

Genom att skriva ett testamente kan du vara säker på att du får som du vill den dagen du inte längre finns. Du kan testamentera vad du vill till vem du vill. Ett barn, din partner eller kanske en förening. Det enda undantaget är att barn alltid har rätt till sin laglott. Det innebär att du aldrig kan testamentera bort den del av arvet som ditt barn enligt lag har rätt till.

Det är klokt att ta juridisk hjälp när du skriver ett testamente för att vara säker på att formkraven för handlingen uppfylls och att inga detaljer missas. Ett testamente är värdefullt i många situationer. Här nedan följer några av dem:

Enskild egendom

Många föräldrar låter sina barn ärva tillgångarna som enskild egendom. Då behöver inte ditt barn dela arvet efter dig med sin make eller maka om de skulle skilja sig.

Förskott på arv

Ger du en gåva till en bröstarvinge är huvudregeln att det räknas som ett förskott på arv. Det betyder att gåvans värde räknas av från det arv som personen får efter att du har gått bort. Om du inte vill att gåvan ska ses som förskott på arv behöver du skriva det i ett gåvobrev eller i ditt testamente.

Makars arvsrätt

Om du är gift och någon av er avlider ärver den andre allt med fri förfoganderätt om det inte finns ett testamente som anger annat. Det gäller även om ni har gemensamma barn. Om någon av er har barn utanför äktenskapet, särkullbarn, gäller emellertid särskilda regler.

Särkullbarn

Särkullbarn har samma lagliga rätt att ärva som gemensamma barn, men de har rätt att få ut sitt arv på en gång och behöver inte vänta tills styvföräldern avlider. Här kan ett testamente och livförsäkring hjälpa maken att ha råd att bo kvar i er bostad om någon av er skulle gå bort.

Sambor ärver inte

Sambor ärver inte varandra enligt lag. Är ni sambor och vill skydda och ärva varandra måste ni upprätta ett testamente.

Viktigt att testamentet förvaras tryggt

Lika viktigt som att man har ett testamente är att det förvaras tryggt så att det kommer fram vid dödsfallet. Testamente måste visas upp i original efter ett dödsfall vilket kan vara svårt då det inte registreras vid någon myndighet eller i något register. Tyvärr vet vi att testamenten som förvaras hemma kan försvinna, förstöras eller helt enkelt inte hittas vid bouppteckningen. Vi har en tjänst där vi förvarar och bevakar ditt testamente så att det kommer fram när det behöver komma fram.

Vad kostar testamentesförvaring?

Priser för bland annat testamenteförvaring får du när du kontaktar Verahill.

Vår partner Verahill hjälper dig med alla juridiska frågor.